Tag: Erectile dysfunction

Testimonianza paziente 31 anni con impianto di Protesi Peniena

Protesi Peniena

Erectile dysfunction

Inability to get an erection

Penile Implants and Prosthesis